Parafia
św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Grudziądzu

Aktywne zajęcia dla 50+

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 18+, zamieszkujące na terenie Grudziądza, niepracujące, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do projektu "Wejdź na rynek pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców z obszaru LGD Grudziądz". Rekrutacja trwa. W ramach projektu oferujemy m.in.: spotkania z animatorem i grupy samopomocy, zajęcia aktywizacyjne - spotkania z kulturą, eventy, wycieczki, warsztaty rozwoju umiejętności życiowych, zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia, ludoterapia, rekreacja, terapia ruchem, zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne itp.), terapia psychologiczna, aktywizacja zawodowa - spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Regulamin projektu