Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądz (Parafia Strzemięcin)

Grupy Parafialne

Akcja Katolicka

Jest to wspólnota osób rekomendowanych przez proboszcza a powołana przez biskupa diecezjalnego w celu bezpośredniej współpracy w animowaniu duszpasterstwa i życia religijnego w parafii.
Akcja Katolicka liczy obecnie 12 członków. Owocami jej pracy są przede wszystkim Festyny na rzecz pomocy dzieciom.
Spotkania formacyjne grupy odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 1900. Asystentem kościelnym  jest proboszcz – ks. Marek Borzyszkowski

Apostolat "Margaretka"

Celem jest dobrowolna przynależność do wiernych modlących się szczególnie za kapłanów oraz o dar nowych powołań do służby Bożej. Grupa liczy około 40 członków i realizuje swe zadania przez codzienną modlitwę różańcową po mszy świętej, jak również w pierwsze czwartki miesiąca podczas nabożeństwa powołaniowego o godz. 1730.
Spotkania grupy odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 1600 w sali parafialnej.
Opiekę nad grupą sprawuje ks. Bartosz Serwiński

Krąg Biblijny

"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych".(Mt 4,4)
Krąg Biblijny skupia wiernych pragnących bardziej poznac Pismo Święte oraz uczyć się rozważania Słowa Bożego, by później żyć Nim na co dzień.
Spotkania Kręgu prowadzi ks. Marcin Banach.
Serdecznie zapraszamy: wtorki po wieczornej Mszy Św., salka katechetyczna

Chóry parafialne

W parafii działają dwa chóry, które prowadzi Pan organista, a opiekunem duchowym jest ks. Łukasz Światowski.
"Maksymilianum" jest to chór mieszany. Spotyka się na próbach w piatek o godz. 1800.
"Vox Cordis" jest to chór męski. Spotyka się na próbach w poniedziałek o godz. 1800.

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Grupa Miłosierdzia Bożego swoje spotkania formacyjne odbywa w drugi poniedziałek miesiąca. W czasie tych spotkań rozważa tematy przygotowane przez Ks. opiekuna.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 1500 odprawiana jest Msza Święta z intencją do Miłosierdzia Bożego.
W każdy piątek od godz. 1500 do 1730 jest wystawiony Najświętszy Sakrament w dolnym kościele. Ta adoracja rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W czasie od Wielkiego Piątku grupa odmawia wspólnie nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
Opiekunem grupy jest ks. Łukasz Światowski.

Grupa modlitewna Ojca Pio

Jest to najmłodsza grupa parafialna, która w sposób szczególny za wstawiennictwem Św. Ojca Pio wyprasza potrzebne łaski dla całej rodziny parafialnej.
Spotkanie formacyjne i modlitewne odbywa się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 1700.
Po zapoznaniu się z przesłaniem Ojca Pio udaje się na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
Opiekunem tej grupy jest ks. Bartosz Serwiński.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Do stowarzyszenia należy kilkanaście osób, które pragną przeżywać swoją młodość w duchu Ewangelii i bliskości Boga. Opiekunem grupy jest ks.Bartek Serwiński.
Spotkania mają miejsce w piątki po wieczornej mszy świętej o godz. 1800.

Klub Seniora "Złota Jesień Życia"

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 1600 w sali parafialnej odbywają się spotkania członków Klubu Seniora pod nazwą "Złota Jesień Życia".
Celem tych spotkań jest radosne i braterskie przeżywanie we wspólnocie rodzinnej swej jesieni życia. Opiekę nad grupą sprawuje ks. Łukasz Światowski.

Parafialne Koło Caritas

Celem działalności grupy jest realizowanie dzieła miłosierdzia na terenie Parafii. Wyraża się to w comiesięcznej zbiórce pieniędzy na rzecz Grudziądzkiego Centrum Caritas, w przygotowaniu paczek dla dzieci z okazji Bożego Narodzenia oraz we wspieraniu biednych.
Natomiast przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 na Strzemięcinie aktywnie działa Szkolne Koło Caritas, które włącza się w działanie Grudziądzkiego Centrum Caritas.
Na terenie swojej szkoły grupy przeprowadzają zbiórki pieniężne, sprzedają świece Caritas, opłatki i kartki świąteczne.
Opiekunami grup są: Alina Parys oraz ks. Bartosz Serwiński.

Rada Parafialna

Rada Duszpasterska i Gospodarcza została powołana zgodnie z zarządzeniem Biskupa diecezjalnego.
Zebrania Rady odbywają się w zależności od potrzeb wynikających z życia Parafii.
Rady współpracują w podejmowaniu konkretnych decyzji duszpasterskich, a Rada Ekonomiczna omawia z ks. proboszczem sprawy materialne i przedsięwzięcia inwestycyjne, liczy kolekty i reguluje z kasy kościelnej należności i rachunki.

Ruch Rodzin Szensztackich

Wspólnotę szensztacką zawiązało pięć małżeństw tuż po powstaniu naszej parafii.
Ojcem założycielem Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego jest O. Józef Kentenich. Szensztat jest to miasto w Niemczech, gdzie powstało pierwsze Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, skąd się wzięła nazwa.
Jest to ruch formacyjny, który charakteryzuje maryjna duchowość. Członkowie rodziny Szensztackiej po odpowiednim przygotowaniu zawierają Przymierze Miłości z Matką Bożą, wychowawczynią człowieka, która udziela łaskę zadomowienia, wewnętrznej przemiany i owocnego apostolstwa. Ważne jest aby otworzyć swoje serce i oddać się całkowicie. Rodziny Szensztackie aktywnie włączają się w życie parafii np. podczas Festynu Parafialnego.
Dla grupy ważne są spotkania w Sanktuarium Maryjnym w Bydgoszczy na Piaskach.
Grupie liczącej około 20 osób (małżeństwa z dziećmi) przewodniczą obecnie państwo Kucharscy, a opiekunem kościelnym jest ks. Łukasz Światowski.

Schola dziecięca

Schola animuje muzycznie Msze święte dla dzieci, rekolekcje i nabożeństwa.
Grupa istnieje od 1995 roku i liczy 30 osób. Prowadzona jest przez panią Małgorzatę Falkowską i ks.Łukasza Światowskiego.
Próby odbywają się w soboty o godz.1000.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa istnieje od momentu powstania parafii. Jej podstawowym zadaniem jest posługiwać oraz służyć przede wszystkim Panu podczas liturgii (ministrant od łacińskiego ministrare = służyć).
Grupa zmieniała swoich opiekunów - obecnie jest nim ks. Łukasz Światowski.
Nie licząc kandydatów, do służby ołtarza należy około 35 ministrantów i lektorów, którzy wzbogacają liturgię w niedziele i uroczystości kościelne oraz mają wyznaczone dyżury w dni powszednie oraz spotkania formacyjne w czwartki po mszy o godzinie 1800.

Żywy Różaniec

Wspólnota modlitewna, która poprzez modlitwę różańcową uprasza łaski dla Kościoła, rodzin i siebie. Obecnie istnieje 15 Róż.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy świętej o godzinie 930.
Moderatorem Wspólnoty jest ks. proboszcz Marek Borzyszkowski Oprócz modlitwy członkowie tej grupy biorą czynny udział w życiu parafii np. przy okazji festynów, odpustów, adoracji i innych wydarzeń. Rokrocznie biorą udział w diecezjalnej pielgrzymce do sanktuariów Matki Bożej w naszej diecezji.
Modlitwą i ofiarą serca wspierają także Seminarium Duchowne w Toruniu i Parafię.

© 2017 Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądzu / Grudziądz / SYSPiR CMS