Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądz (Parafia Strzemięcin)

Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu

14.01.2020.

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło zaprasza do składania ofert do rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi  pn. „Aktywizacja społeczna w ramach KIS - Poradnictwo psychologiczne”.  Termin składania ofert 15.01.2020 r do 29.01.2020 r.

Załączniki:

14.01.2020

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło zaprasza do składania ofert do rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi  pn. „Aktywizacja społeczna w ramach KIS - Doradztwo zawodowe”.  Termin składania ofert 15.01.2020 r do 29.01.2020 r.

Załączniki:


Nabór do projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu” 

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie  naboru do projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu”. Nabór trwać będzie w okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, pokój 217 w godz. od 7.30 do 14.30.

Do pobrania:
12.02.2020

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi  pn. „Aktywizacja społeczna w ramach KIS - Trening kompetencji społecznych”.  Termin składania ofert 12.02.2020 r do 26.02.2020 r.

Załączniki:


Oś priorytetowa:
RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo 
Działanie: RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne 
Poddziałanie: RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Źródło”

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu i Gmina - Miasto Grudziądz

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu: zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej 25 osób w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Grupa docelowa: 25 osób korzystających z pomocy MOPR  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenie miasta Grudziądza, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.  

Główne zadania:  
Oferowane wsparcie: Rezultaty po zakończeniu udziału w projekcie:
Miejsce rekrutacji:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Grudziądzu , 
ul. Waryńskiego  34a 86-300 Grudziądz , nr pokoju 217,
czynny : od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00, 
tel. 56 69 68 766,  e- mail efs@mopr.grudziadz.pl

Biuro projektu:
Grudziądz, ul. Wyspiańskiego 1-3 (Parafia św. Maksymiliana Kolbe) . 
czynne : od poniedziałku do piątku 9:00 – 13:00, 
tel.  500 329 972  e- mail kisgrudziadz@wp.pl

Wartość projektu wynosi: 497 548,86 zł, w tym wartość dofinansowania : 422 916,36 zł.

Data aktualizacji danych: 10.01.2020 roku.
© 2017 Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądzu / Grudziądz / SYSPiR CMS