Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądz (Parafia Strzemięcin)

Klub Młodzieżowy

Regulamin projektu „Klub Młodzieżowy przy Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbe” realizowany przez Parafię pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu w ramach projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Korepetycje

W dniu 14 maja 2019 r. w ramach Klubu Młodzieżowego przy Parafii Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe zostały przeprowadzone korepetycje.

Program jest realizowany w ramach projektu grantowego "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania
"Grudziądzki Spichlerz" RPKP.11.01.00-04-0004/17.© 2017 Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Grudziądzu / Grudziądz / SYSPiR CMS